26 Kasım 2007

Cevşen'den...Ey gerçek sevgi ve dostluğu bulamayanların en sadık dostu, en yakın Habibi,
Ey maddi manevi hastalıklarına tabip bulamayanların en şifakar tabibi,
Ey imdadları dinlenmeyen çaresizlerin en yakın mededkarı, cevap veren Mucib, Ey şefkat umup kimsesiz kalanların en yakın şefkat edicisi olan Şefik,
Ey ölmez, ayrılmaz, refik ve dost arayanların en vefalı dostu olan Refik, Ey kendilerini hak ve doğru yola sevk edecek birisini bulamayanların kumandan-ı azamı,
Ey himayesine alıp rahmet edecek birisini bulamayanların en büyük rahmet edicisi olan Rahim,
Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, El aman!..Bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar !....Amin..

fotoğraf için Uzak'a teşekkürler