30 Kasım 2006

The tears that you spill, the sorrowful, are sweeter than the laughter of snobs and the guffaws of scoffers.
Kahlil Gibran

Döktüğün kederli gözyaşları, züppelerin kahkahalarından ve alaycıların o müstehzi gülüşlerinden daha sevimlidir.
Halil Cibran

Hiç yorum yok: